Methode gebruikersonderzoek

Deelnemers

Deelnemers aan dit onderzoek zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:

De persoon is minimaal een half jaar in het bezit van een EXO-L Enkelband en deze is gebruikt voor het beoogde doel. Het beoogde doel is het voorkomen van inversietrauma’s.

De persoon is bij benadering bereid gevonden serieuze feedback te geven over zijn ervaringen met de EXO-L Enkelband.

Procedure

Deelnemers worden telefonisch benaderd door de onderzoekers. Dit wordt gedaan wanneer de gebruiker de EXO-L Enkelband 2 tot 4 weken in bezit heeft en nogmaals wanneer de persoon de EXO-L minimaal een half jaar in bezit heeft. Een aantal vragen worden aan de persoon gesteld en de antwoorden worden bijgehouden in een persoonlijk online analyse sheet van de proefpersoon.

Eerste gesprek

Behalve het verhelpen van eventuele opstartproblemen wordt de gebruiker tijdens dit gesprek gevraagd naar hoe hij/zij het bestelproces en de door EXO-L en haar partners geboden productondersteuning heeft ervaren. Er wordt uitgelegd dat dit het complete proces is van het moment dat de persoon voor het eerst van de EXO-L hoort tot het moment van het eerste gebruik. Op basis van de reactie wordt een cijfer genoteerd tussen de 1 en 10, afgerond op hele getallen.

Vervolgens wordt er gevraagd naar het gebruiksgemak van de externe enkelband. Hierbij wordt uitgelegd dat het gaat om het gemak van de juiste instelling vinden het comfort van de EXO-L. Op basis van de reactie wordt een cijfer genoteerd tussen de 1 en 10 afgerond op hele getallen.

Daarnaast worden er wanneer deze ontbreken, algemene gegevens van de persoon gevraagd welke relevant zijn aangaande het gebruik van de EXO-L Enkelband. Deze algemene gegevens zijn leeftijd, sport en het aantal maal dat de proefpersoon verzwikt is vóór gebruik van de EXO-L (keuze uit: nooit, eenmaal, tweemaal, minder dan vijfmaal of meer dan vijfmaal).

Tweede gesprek

Tijdens dit gesprek wordt eerst gevraagd of de persoon de EXO-L Enkelband nog gebruikt. Wanneer de persoon aangeeft de EXO-L te gebruiken, wordt dit genoteerd. Wanneer de persoon aangeeft het gebruik van de EXO-L te hebben afgebouwd wordt gevraagd wanneer de persoon gestopt is met het gebruik en of de persoon de EXO-L weer zou gebruiken wanneer hij/zij de enkel opnieuw verzwikt, dus na een volgend trauma. Als dat laatste zo is wordt ingevuld dat de persoon EXO-L alleen tijdens het revalideren gebruikt. Als de persoon aangeeft niet meer te zullen sporten met de EXO-L wordt genoteerd dat de persoon de EXO-L Enkelband niet meer gebruikt.

Wanneer de persoon aangeeft de EXO-L nog te gebruiken wordt gevraagd hoeveel uur de persoon per week sport met de EXO-L Enkelband. Wanneer de persoonheeft aangegeven de EXO-L niet meer te gebruiken wordt gevraagd hoeveel uur de persoon met de EXO-L per week sportte voordat hij/zijging afbouwen. Er kan worden gekozen voor minder dan vijf uur, tussen de vijf en tien uur en meer dan tien uur.

Vervolgens wordt gevraagd of de persoon zijn enkel verzwikt heeft tijdens het gebruik van de EXO-L Enkelband. Een inversietrauma wordt als zodanig erkend wanneer de persoon zijn enkel verzwikt en daardoor:

1. Moet stoppen met zijn activiteit en/of
2. Niet kan deelnemen aan de volgende geplande sportactiviteit en/of
3. Niet kan komen opdagen op werk de volgende dag en of
4. Een medische behandeling moet krijgen.

Als laatste wordt er gevraagd wat de persoon voor cijfer voor zijn EXO-L(s) geeft op een schaal van 1 tot 10, afgerond op hele waarden.

Data verwerking

Met behulp van Zoho analytics wordt de verkregen data verwerkt.

Algemene tevredenheid: De algemene tevredenheid wordt bepaald door het gemiddelde van alle proefpersonen te nemen voor deze statistiek.

Tevredenheid per sport: Voor elke sport welke beoefend wordt door de deelnemers aan het onderzoek wordt in deze verwerking afzonderlijke algemene tevredenheid bepaald.

Productondersteuning: De beoordeling voor het bestelproces wordt bepaald door het gemiddelde van alle proefpersonen te nemen voor deze statistiek.

Product acceptatie: De product acceptatie (compliance) is een statistiek die weergeeft hoeveel procent van de personen de EXO-L nog gebruikt, hoeveel procent gestopt is en hoeveel procent de EXO-L alleen ter revalidatie na een nieuwe verzwikking zou gebruiken.

Aantal verzwikkingen: Het aantal verzwikkingen is per persoon geregistreerd. Wanneer vervolgens het aantal verzwikkingen gedeeld wordt door het aantal duizend sporturen ontstaat de eenheid: verzwikkingen per 1000 uur sport.

Gebruiksgemak: De beoordeling voor het gebruiksgemak wordt bepaald door het gemiddelde van alle proefpersonen te nemen voor deze statistiek.

Sporturen: Het aantal uren dat er gesport is met de EXO-L wordt berekend door het aantal weken tussen levering en het tweede gesprek te vermenigvuldigen met het aantal uren dat per week met de EXO-L is gesport. Rekening houdend met vakanties wordt deze waarde vermenigvuldigd met 0,8. Wanneer een persoon gestopt is, wordt niet de datum van contact aangehouden maar de datum tot wanneer de persoon het gebruik is gaan afbouwen.

Onderstaande figuur illustreert hoe het aantal sporturen wordt berekend a.d.h.v. aan de gebruiker gestelde vragen.

N.B.: Aan de hand van literatuur hebben de onderzoekers van EXO-L ter beeldvorming een vergelijking kunnen trekken tussen het gebruik van EXO-L, het gebruik van andere braces en sporten zonder bescherming. Deze relatie is veelzeggend, maar niet één op één vergelijkbaar. Dat komt doordat de demografische gegevens van de onderzochte groep en de methode niet overeenkomstig zijn tussen de verschillende onderzoeken.