Garantie

EXO-L B.V. zorgt altijd voor een hoogwaardige kwaliteit van haar producten. Mocht er desondanks toch iets misgaan, geven wij garantie. Het is namelijk heel vervelend als een product niet aan jouw verwachtingen voldoet.

De garantie heeft betrekking op het materiaal, de pasvorm en fabricagefouten van het product. De garantieduur is 6 maanden voor de EXO-L Enkelbrace en 1 jaar voor schoenaanpassingen. Slijtage en beschadiging door externe impact zijn uitgesloten van garantie.

Slijtage van de EXO-L Enkelbrace is afhankelijk van de intensiviteit waarmee het product wordt gebruikt. De gemiddelde levensduur bij normaal gebruik is 2,5 jaar.

Garantie wordt gegeven indien de voorschriften in de gebruikshandleiding en snelstartgids gehanteerd worden. Verlies, diefstal en schade door slecht onderhoud, onbedoeld gebruik, ongeoorloofd ruw gebruik of onjuiste opslag zijn uitgesloten van garantie. Een onjuiste pasvorm door verandering van de enkelvorm, bijvoorbeeld door het scannen met een gezwollen enkel, medische ingrepen of snelle groei, zijn uitgesloten van garantie. De EXO-L Enkelbrace is ontworpen om verzwikken te voorkomen. Gebruik voor andere doeleinden wordt uitgesloten van garantie.

Volg bij problemen altijd de gebruiksaanwijzing en snelstartgids die met het product zijn geleverd. Neem contact met ons op via +31 (0)15 744 0155 of mail naar info@exo-l.com als dit de problemen niet oplost, vaak zijn problemen makkelijk op te lossen. Mocht het product na onze hulp nog steeds niet aan de verwachtingen voldoen, neem dan zo snel mogelijk weer contact met ons op. Wij zullen dan zo nodig een garantieprocedure in gang zetten.