VOETBALLEN MET EEN ENKELBRACE

Door EXO-L Enkelbrace

De VU voerde recentelijk onderzoek uit naar enkelblessures en hoe mensen het beste na de blessure hun enkel aan kunnen sterken. Onderzoeksleider Evert Verhagen concludeerde dat het dragen van een enkelbrace effectiever is om enkelverstuikingen te voorkomen dan het doen van aansterkoefeningen. Als je eenmaal je enkel verstuikt hebt, is de kans op de volgende verzwikking groter. Je wilt dus na je eerste verstuiking voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Verhagen beveelt aan om na je verzwikking een jaar lang tijdens het sporten een enkelbrace te dragen. Althans dat blijkt uit het onderzoek dat door promovendus Kaspar Janssen onder leiding van Verhagen is uitgevoerd. Deze conclusie konden ze trekken bij het volgen van 384 deelnemers. Deze werden in drie groepen verdeeld: groep 1 droeg braces na de verzwikking tijdens het sporten, groep 2 kreeg balanstraining om de enkel aan te sterken en groep 3 droeg zowel een brace tijdens het sporten en deed thuis ook balansoefeningen.

Beperking van de bewegingsvrijheid

Toch durft Verhagen de enkelbrace niet voor elke sport aan te raden. Je ziet op het voetbalveld ook niemand met een brace lopen. De (semi-)rigide braces beperken namelijk behoorlijk de bewegingsvrijheid van de enkel. “Zo’n brace is dan wel effectiever, maar beïnvloedt mogelijk ook de prestatie bij topvoetballers negatief, door een bewegingsbeperking bij snelle korte zijwaartse bewegingen en vermindering van balgevoel.” Aldus dr. Evert Verhagen.

De EXO-L externe enkelband

Een nieuw product kan voor onder andere het voetbal een uitkomst bieden: een externe enkelband waarmee de sporter de enkel vrij kan bewegen, maar die de verzwikbeweging remt. De meer dan 300 gebruikers van de EXO-L Externe Enkelband hebben hun enkel nog nooit verzwikt. Het AMC in Amsterdam onderzoekt momenteel onder leiding van dr. Leendert Blankevoort in welke mate de externe enkelband de verzwikbeweging beperkt. Proefpersonen zullen tijdens het onderzoek hun voet in vier verschillende houdingen belasten. CT-scans van deze vier houdingen met en zonder de externe enkelband zullen uitwijzen in hoeverre de externe enkelband het verstuiken tegengaat. 
De gebruikers van de EXO-L Externe Enkelband zijn nu al overtuigd van de werking van de EXO-L en we wachten met smart op de uitkomsten van het onderzoek van het AMC, die ons in de communicatie naar (para)medici en zorgverzekeraars kunnen helpen.